Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja obiektu - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych oraz do wymogów obowiązujących przepisów - ETAP II. 04-08-2020
9:00
0 0
2. Modernizacja obiektu - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych oraz do wymogów obowiązujących przepisów - ETAP II. 26-03-2020
9:00
0 0
3. Modernizacja obiektu - wymiana dźwigu osobowego w budynku "A" w Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach. 24-09-2019
9:00
2 1
4. Modernizacja obiektu - sanitariatów, szatni i ciągów komunikacyjnych wraz z pracami towarzyszącymi. 05-04-2019
9:00
1 2
5. Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pracami towarzyszącymi. Etap II. 05-04-2018
11:00
0 0
6. Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej i słaboprądowej wraz z pracami towarzyszącymi. Modernizacja poddasza użytkowego. 31-05-2017
9:00
0 0
7. Modernizacja obiektów - sanitariatów 12-03-2015
9:00
1 0
8. Rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 29-12-2014
9:00
2 1
9. Przebudowa pomieszczenia na potrzeby pracowni gospodarstwa domowego. Wymiana wykładziny PCW w pomieszczeniach. 16-07-2014
9:00
0 0
10. Modernizacja boisk szkolnych przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach 05-06-2013
12:00
2 1