Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Specjalnych w Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74., którego reprezentuje dyrektor Tomasz Ocieczek

Współadministratorzy

 1. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1. „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”.

Link do Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r.
(tekst ujednolicony) w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje sie pod adresem:  zarządzenie organizacyjne nr 84/19

Inspektor ochrony danych Administratora

3. Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Sylwia Romanowska, tel 32 231 32 22

Cel i podstawa przetwarzania

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 1. Przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  3. rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw.
 2. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

 1. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzez Jednostki:
 1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
 2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
 4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
 • Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
 1. Dane osobowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 7.

Prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
 3. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
 4. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

 1. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
 3. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćTomasz Ocieczek
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:10:58
Informację wprowadził do BIPEwa Uwsiewicz-Kniecicka
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:10:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2020-08-24 11:01:17
2Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2020-08-24 13:47:26
3Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2020-09-16 08:40:56
4Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2020-09-16 17:49:46
5Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-12-28 18:11:42
6Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-12-28 18:21:06
7Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-12-28 18:25:48
8Modyfikacja stronyEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-12-28 18:27:25
9Zmiany w dokumencieEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-12-28 18:55:27
10Zmiany w dokumencieEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-12-28 18:56:09
11Zmiany w dokumencieEwa Uwsiewicz-Kniecicka2021-12-28 18:57:00
12Zmiany w dokumencieEwa Uwsiewicz-Kniecicka2022-01-24 11:13:57
13Zmiany w dokumencieEwa Uwsiewicz-Kniecicka2022-01-24 11:14:52
14Zmiany w dokumencieEwa Uwsiewicz-Kniecicka2022-01-24 11:18:34