Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka  
 
 
1/2015 Gliwice,  05-03-2015 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Modernizacja obiektów - sanitariatów


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
W przedmiarze robót elektrycznych określono do wyceny oprawy B, C, B/AW, A – odwołując się do projektu, gdzie określono typ i parametry oprawy, W załączonej dokumentacji brak opisów odnośnie opraw.

Odpowiedź:
Parametry opraw znajdują się w KARTACH TECHNICZNYCH dołączonych do dokumentacji oraz na rysunkach(rzuty)-legenda.

Pytanie 2:
W dokumentacji brak schematów tablicy bezpiecznikowej TBN.

Odpowiedź:
Schemat tablicy TBN – rysunek E01 załączony do dokumentacji

Pytanie 3:
W dokumentacji brak schematów dodatkowej rozdzielnicy RG

Odpowiedź:
W dokumentacji podano typ szafki bezpiecznikowej oraz rodzaj zabezpieczenia jakie należy w niej zabudować. Nie ma konieczności zamieszczania schematu dla szafki z jednym zabezpieczeniem.

 
  Z poważaniem

Tomasz Ocieczek

Dyrektor
Kopia aa.
 
Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
ul. Dolnej Wsi 74
44-100 Gliwice
 
tel. +48 32 231-32-22
fax +48 32 231-32-22
zszsum-gliwice@oswiata.org.pl